Välkommen till lansering av Norrank 10 april samt seminariedagarna Bomorrow 11-12 april 2019!

För anmälan till Norrank: kontakta info@framtidstanken.se
För anmälan till Bomorrow: kontakta kommunikation.sodranorrland@hsb.se