Framtidstanken är en tankesmedja i Norrland. Vi vill skapa opinion och belysa den norrländska samtiden och framtiden.