Om Framtidstanken

Vi vill skapa opinion och belysning av den norrländska samtiden och framtiden. Vi vill driva på och utveckla en arena för det offentliga samtalet om framtidens utmaningar och skapa energi och nya utblickar för beslutsfattare och med-borgare. Detta gör vi genom att skapa nya möten för kunskap och kreatörer med målet att skapa nya sätt att beskriva och besvärja vår tid.

Framtidstanken är en ideell förening. Vi har vårt säte i Sundsvall och har Norrland och Europa som våra närmaste horisonter.

Vi är partipolitiskt obundna och hävdar integritet och nytänkande som nödvändiga redskap för samhällets utveckling. Vi verkar för det öppna och fria samtalet.

Vi vill bidra med utblickar och nya tankar och verka som en reservoar och tank att ösa ur för ökad kunskap och intresse och verka för medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten.

Föreningens styrelse

Tomas Melander 070-327 18 70
Ordförande
tomas@melander.name

Ingrid Thyberg 070-554 54 64
Ingrid.thyberg@dromcon.se

Mats Persson 070-516 99 11
mats.persson@sweco.se

Jenny Nässén 073-316 56 90
jenny.naessen@yahoo.se

Kristiina Oikari 070-556 66 28
kristiina.oikari@telia.com

Kjell Carnbro 070-665 69 49
kjell.carnbro@gmail.com