Om Framtidstanken

Vi vill skapa opinion och belysning av den norrländska samtiden och framtiden. Vi vill driva på och utveckla en arena för det offentliga samtalet om framtidens utmaningar och skapa energi och nya utblickar för beslutsfattare och med-borgare. Detta gör vi genom att skapa nya möten för kunskap och kreatörer med målet att skapa nya sätt att beskriva och besvärja vår tid.

Framtidstanken är en ideell förening. Vi har vårt säte i Sundsvall och har Norrland och Europa som våra närmaste horisonter.

Vi är partipolitiskt obundna och hävdar integritet och nytänkande som nödvändiga redskap för samhällets utveckling. Vi verkar för det öppna och fria samtalet.

Vi vill bidra med utblickar och nya tankar och verka som en reservoar och tank att ösa ur för ökad kunskap och intresse och verka för medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten.

Föreningens styrelse

Sigge Jungell 070-230 20 09
Ordförande
sigge.jungell@rwy.se

Sten-Olov Altin 073-855 19 65
sten.olov.altin@gmail.com

Jenny Nässén 073-316 56 90
jenny.naessen@yahoo.se

Tomas Melander 070-327 18 70
tomas@melander.name

Kristiina Oikari 070-556 66 28
kristiina.oikari@telia.com

Giselle Abbas 073-756 87 57
contact@giselleabbas.se