Publicerat

”Klart att en elefant med tre snablar genererar en massa klick!”

Medierna och demokratin lever i symbios. De två världarna är också nära nog årsbarn. Idag utmanas de på ett likartat sätt av krafter inifrån och utifrån som riskerar att göra de här institutionerna mindre betydelsefulla. Politiker som blir administratörer och publicister som springer allt fortare för att inte bli omsprungna av de sociala medierna. Frågan är till vilken nytta och var det finns tid för reflektion och eftertanke.

Dessa tankar formulerade Jan Scherman, mångårig publicist och TV4-chef när han gästade Framtidsbaren.

Jan Scherman ”Klart att en elefant med tre snablar genererar en massa klick!

”Politiken gör comeback men villkoren är nya.”

Att demokratin förändras behöver inte vara en katastrof. Vi har i tre decennier sett en gradvis nedmontering av politikens redskap och uppdelning i politik och marknad. Nu förändras det. Staten och kapitalet slås ihop igen. Folk vill ha någon som pekar med hela handen. Det konstaterade statsvetaren Stig-Björn Ljunggren när han gästade Framtidsbaren på Knaust den 8 februari och tecknade ett antal trender som han menar pekar i den riktningen.

Av Stig-Björn Ljunggren

Stig-Björn Ljunggren ”Politiken gör comeback men villkoren är nya

”Varningslamporna blinkar för demokratin.”

Varningslamporna blinkar för demokratin. Vi ser det ute i Europa, men också i Sverige finns tecken på att demokratin inte för evigt kan tas för given. Det krävs ett reformarbete för att skapa mera delaktighet, bättre dialog och större möjligheter för medborgarna att påverka. Det konstaterade Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen, när han gästade Framtidsbaren för det första av tre seminarier under rubriken ”Demokratins dilemman”.

Av Olle Wästberg

Olle Wästberg ”Varningslamporna blinkar för demokratin.”

”Regionalisering och nationalism i Europa av idag och i framtiden.”

Att påstå att betydelsen av regioner i Europa idag har kommit att lyftas fram i debatten är en truism. Och helt plötsligt har företeelser som nationalism och populism, som hittills hållits inlåsta i de politiska giftskåpen, dammats av med nya, positiva konnotationer. Vi befinner oss onekligen i en social och politisk brytningstid. Det råder inget tvivel om att Brexit är en del av denna vindkantring. Hur skall vi förstå allt detta?

Av Stefan Brink

Stefan Brink ”Regionalisering och nationalism i Europa av idag och i framtiden.”

”De ungas konsumtion idag avgör var och hur morgondagens jobb skapas.”

Det är de ungas konsumtion som avgör var de nya jobben kommer. Om de unga inte har någon ny konsumtion på gång så kan vi fetglömma att det blir några nya jobb av volym. Det konstaterade Per Ödling, professor i informatik vid Lunds universitet när han inledde Framtidstankens seminarium ”Norrland 4.0 – hur möter vi den nya tekniska revolutionen”. Med sig på scenen hade han för säkerhets skull också ett antal ungdomar från Sundsvalls gymnasium.

Av Per Ödling

Per Ödling ”De ungas konsumtion idag avgör var och hur morgondagens jobb skapas.”

”Människor som bor grannar med entreprenörer tenderar att vara mer benägna att själva bli entreprenörer”

Hur lång tid tar det att få svar på ett bygglovsärende? Hur mycket stök är det för en restaurang som vill ha ett danstillstånd? Svaren ger en indikation om hur klimatet för entreprenörer är i en kommun, menar Johan P. Larsson, forskare vid Entreprenörskapsforum och regionalekonom vid högskolan i Jönköping.

Av Johan P. Larsson

Johan P. Larsson ”Människor som bor grannar med entreprenörer tenderar att vara mer benägna att själva bli entreprenörer”

”Öppenhet mot omvärlden och kreativa miljöer är förutsättningar för att på allvar kunna utveckla norra Sverige”

Tillräcklig kunskap bland regionens invånare. Öppenhet mot omvärlden och tolerans mot oliktänkande. Kreativa miljöer med internationellt slagkraftig forskarutbildning. Det är tre absoluta förutsättningar för att på sikt på allvar kunna utveckla norra Sverige. Det slog professor Åke E. Andersson fast när han inledde Framtidsbaren den 3 december under rubriken ”Norrlands fyra huvudstäder – hur svårt får det vara?”

Av Åke E. Andersson

Åke E Andersson ”Öppenhet mot omvärlden och kreativa miljöer är förutsättningar för att på allvar kunna utveckla norra Sverige”

”De storskaliga systemen klarar inte att leverera som förr”

Det nya ledarskapet handlar om att bygga broar mellan dem som håller på med kunskap, de som har kapital och de som sysslar med kompetens. De storskaliga system som vi så länge förlitat oss på i Norrland klarar inte längre att leverera. Det konstaterade Anders Sundström när han inledde Framtidsbaren på temat ”Vem leder Norrland – och varthän?”

Av Anders Sundström

Anders Sundström ”De storskaliga systemen klarar inte att leverera som förr”

”En ny politik för Norrland”

Framtidsforskaren Bi Puranen lanserade en ny norrlandspolitik när hon inledde Framtidsbaren på Knaust i Sundsvall den 7 maj 2015. Kvällens tema var ”Männen styr, kvinnorna flyr – Norrland i ett nötskal?”. Bi Puranen satte upp målet att inom tio år ska Norrlands andel av Sveriges befolkning öka från 12 till 20 procent, vilket ska ske genom bland annat följande tre konkreta åtgärder.

Av Bi Puranen

Bi Puranen ”En ny politik för Norrland”

”Utan migration stannar Norrland”

Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig själva. Utan migration stannar Norrland och Sverige, hävdade Jesper Strömbäck, professor på Mittuniversitet vid Framtidstankens seminarium.

Av Jesper Strömbäck

Jesper Strömbäck ”Utan migration stannar Norrland”