12/3 2015

Invandring och integration – Norrlands framtid!

Inledare och provokatör: Jesper Strömbäck, professor vid Mittuniversitetet

I panelen: Maria Gårdlund, VD Sweco Strategy, Hans Lindeberg, chefredaktör ÖP, Sanaz Tarlani, jurist, Liv Bystedt, projektledare
och Majed Safaee, kommunikatör, med flera.

Moderatorer: Kjell Carnbro och Tomas Melander

Från att ha varit något som sällan berörts av andra än Sverigedemokraterna har frågor om invandring och integration plötsligt blivit det heta temat i vår politiska debatt.
-.–Som en del av mönstret befinner vi oss också mitt inne i en period då det största antalet människor sedan andra världskriget befinner sig på flykt från sina hemländer. Sverige är dessutom ett land som tar emot en hög andel flyktingar.
-.–Ansvaret för flyktingmottagandet vilar tungt på kommunerna och trycket är tämligen ojämnt mellan olika kommuner i landet där vissa tar emot väldigt många medan andra nästan inga alls. Då talar vi ändå bara om den akuta flyktingmottagningen.

När vi pratar om integration på allvar in i det svenska samhället – hur ser det ut då? 

Samtidigt befinner sig Norrland, särskilt påtagligt i glesbygden, inne i sin alldeles egna utveckling – eller avveckling om man så vill. Antalet invånare minskar på de flesta orter!
-.–I Malmö, Göteborg, Södertälje och Uppsala ökar befolkningen från andra länder i tunga och jäsande områden. I Norrland läggs servicen ner eftersom det saknas ekonomiska förutsättningar för att driva den vidare. Här finns dessutom bostäder och plats för expansion.

Det här är en utveckling som är både komplex och oroande på flera sätt. 

I kvällens Framtidsbar försöker vi vrida och vända på frågorna. Naturligtvis alldeles särskilt försöker vi undersöka det hela utifrån Norrländska förtecken.
-.–Ett nytt Norrlandsplakat kommer också att ventileras och rådbråkas – Ska vi erbjuda skattefrihet för invandring till Norrland?