DEMOKRATINS DILEMMAN
Klickokratin – den nya demokratin?

Inledare och provokatör: Jan Scherman
Journalist, samhällsdebattör, diversearbetare

 I panelen: Martin Jönsson, Redaktionell utvecklingschef DN, Liza-Maria Norlin, kommunpolitiker,
Isabelle Palo, Chefredaktör Njus, Lottie Jangdal, doktorand Miun

Moderatorer: Kjell Carnbro och Tomas Melander

Den norrländska tankesmedjan Framtidstanken bjuder in till Framtidsbaren på Knaust i Sundsvall. Torsdag den 12 april klockan 17.00 öppnas dörrarna för en afton om den alltmer komplexa verklighet som vårt nya mediala landskap kommit att innebära.
Programmet börjar klockan 18.00

Vår digitala tidsålder ställer krav på människor att allt snabbare ta ställning och ”lajka” de olika budskap som vi ställs inför i ett rasande tempo. Möjligheten till eftertanke och tid för reflektion krymper alltmer och i denna jakt är det stor risk att vi alla dras med. Media är redan där med allt tydligare krav från ägarna att visa starka och snabba ”resultat”. Att en allt större del av ”resultatet” idag mäts i antalet ”klick” på nätet är utom tvivel.

Det finns mycket som tyder på att också politiken och de demokratiska funktionerna dras in i samma realtidsjakt. Vad betyder det för demokratins möjligheter att reflektera och kontrollera sina beslut och processer? Snabbare! Snabbare?

Ställda inför denna komplexa och intensiva puls i tiden uppstår nya krav på värdering av kunskap och information. Med den hastighet och mängd som informationsflödet idag har är det nästan en övermäktig uppgift för gemene man att sålla och hitta rätt i floden. Slarviga Fake news är bara en del av svårigheten. Medveten statlig informationsmanipulering en annan.

Att få en stabil och pålitlig grund för politiska beslut och demokratiska processer är ett stort vågspel för dagens beslutsfattare. Att hinna ångra ett felaktigt knapptryck näst intill omöjligt.

Framtidsbaren tar pulsen på samtidens oro och Norra Sveriges möjligheter att möta den. Antalet platser är begränsat. Anmäl ditt/ert deltagande till info@framtidstanken.se. Entréavgiften är 159 kr och i det ingår en matig buffétallrik. Dryck tillkommer.

Framtidsbaren på Knaust är en öppen mötesplats i Spegelsalen på Hotell Knaust där målet är att skapa nya insikter och utblickar om vår nutid och framtid. Vi vill förena inbjudna gäster av högsta expertis med kvalificerade paneldeltagare och publik i ett fritt och direkt meningsutbyte.

Arrangemanget genomförs i samarbete med SCA Forest Products, Sweco, Norrlandsfonden, NP3  Fastigheter AB, Molinbolagen, Sundsvalls kommun och Hotell Knaust.