DEMOKRATINS DILEMMAN – Vem vill bli politiker – och varför?

Lapp på luckan på Knaust på vår andra Framtidsbar kring temat demokratins dilemman.

Inledare och provokatör: Stig-Björn Ljunggren
Fil dr statsvetenskap, samhällsdebattör

I panelen: Eva Nordung Byström, biskop, Ewa Back, sjukvårdslandstingsråd, Sofia Mirjamsdotter, ledarskribent, Elin Nilsson, fd kommunpolitiker

Moderatorer: Kjell Carnbro och Tomas Melander

Den norrländska tankesmedjan Framtidstanken bjuder in till Framtidsbaren på Knaust i Sundsvall. Torsdag den 8 februari klockan 17.00 öppnas dörrarna för en afton om den alltmer komplexa verklighet som våra folkvalda ställs inför idag. Programmet börjar klockan 18.00

På 1980-talet var mer än 75 000 svenskar förtroendevalda i stat, kommun eller landsting. Idag är siffran mindre än hälften. Vilka konsekvenser får det för demokratin?

Under samma period har de traditionella partierna förlorat uppåt en miljon medlemmar.

Politik har blivit ett försörjningssätt för en allt trängre krets. Vissa kallar dem för eliten och avståndet mellan dem och det stora flertalet medborgare tycks växa år från år.

Under de senaste åren vittnar många också om ett allt hårdare samtalsklimat och att hoten och hatet inom politiken har ökat. Bara mellan 2012 och 2016 uppger var fjärde politiker att han/hon har fått ta emot hot eller trakasserats.

En annan signifikant siffra är att tre år in Det i den nuvarande mandatperioden så har mellan 15 – 20 procent av de förtroendevalda ute i landet hoppat av sina uppdrag!

Bristen på förankring, förtroende och kontakt mellan politiker och medborgare spelade Donald Trump på i sin kampanj mot eliten i Washington.

Hur ser det ut härhemma inför valet 2018? Kommer vi att få se politiker slåss med samma medel som ”over there” eller är vår svenska demokrati vaccinerad mot fake news och alternativa fakta?

En allt mindre skara politiker har onekligen stora utmaningar att bemästra – och medborgarna? Vad kan de förvänta sig?

 

Framtidsbaren tar pulsen på samtidens oro och Norra Sveriges möjligheter att möta den.

Antalet platser är begränsat. Anmäl ditt/ert deltagande till info@framtidstanken.se. Entréavgiften är 159 kr och i det ingår en matig buffétallrik. Dryck tillkommer.

Framtidsbaren på Knaust är en öppen mötesplats i Spegelsalen på Hotell Knaust där målet är att skapa nya insikter och utblickar om vår nutid och framtid. Vi vill förena inbjudna gäster av högsta expertis med kvalificerade paneldeltagare och publik i ett fritt och direkt meningsutbyte.

Arrangemanget genomförs i samarbete med SCA Forest Products, NP3  Fastigheter AB, Sweco, Sundsvalls kommun och Hotell Knaust.