17/3 2016

Innovativa hubbar – eller samma, gamla stubbar?
Den norrländske entreprenören – en livsnödvändighet?

Norra Sverige som landsända har vuxit upp ur exploateringen av de rika naturtillgångar som funnits här. Industrialisering och rationalisering av utvinningen av dessa skatter har varit stora affärer som krävt stora ekonomiska resurser för att kunna genomföras. Att detta satt sin prägel på hela Norrland är utom allt tvivel. De stora industrier som vuxit upp, framför allt längs kusten, har varit dominerande arbetsplatser som sysselsatt hundratusentals människor genom åren. Runt dessa industrier har samhällen byggts och beroendet av industrierna har varit i stort sett total. Industrin har varit samhället och samhället har varit industrins. – Bruket har varit ryggraden i Norrlands tidiga utveckling.

Idag ser samhället annorlunda ut. De stora industrierna har tystnat på många platser och hur tänker vi då? Nya tider föder nya behov. Nya tider – ny industri – i ny skala.

Den norrländske entreprenören – ska hen våga sig fram efter att ha varit en mer sällsynt gäst under den stora bruksepoken.

Framtidsbaren tar pulsen på Norrland och industrin igen.  Entreprenörens epok – är det dags för den nu?

Inledare och provokatör; Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum

I panelerna:  Lisa Renander, Draktämjare, Nicklas Nyberg, byggmästare, Sanna Grannas, Runa of Sweden, Kramfors, Tore Brännlund, grundare Ås-institutet, Peter Mikaelsson, VD och utbildare No Plan B med flera

Lotta Gröning, oberoende kommentator

Moderatorer: Kjell Carnbro, Tomas Melander